KIM JESTEŚMY?

Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny powstał w celu wspierania innowacyjnych pomysłów będących we wczesnej fazie rozwoju. Funkcjonuje na terenie województwa lubelskiego z ambicją zyskania miana wiodącego funduszu VC w Polsce. Jego zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem inwestycyjnym, transakcyjnym, akceleracyjnym oraz z zakresu business development.
Fundusz, którego operatorem jest Netrix Ventures Sp. z o.o., został powołany na mocy Umów Operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz oferuje wsparcie kapitałowe nawet do 1,5 mln PLN!

kim-jestesmy

KLUCZOWY PERSONEL FUNDUSZU

Łukasz GOŁĄBEK

Członek Zarządu ds. Inwestycji i Scoutingu

W CO INWESTUJEMY?

Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny inwestuje w innowacyjne projekty będące we wczesnej fazie rozwoju, szczególnie przed pierwszą komercyjną sprzedażą, wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego *.

Do kluczowych obszarów inwestycyjnych Funduszu należą:

  1. IT/Energo (Fundusz I) – technologie informacyjno-komunikacyjne, energetyka niskoemisyjna, procesy automatyzacji etc.
  2. Med/Bio-tech (Fundusz II) – biotechnologia, biogospodarka, medycyna, zdrowie etc.

IT

Energo

MedTech

BioTech

* Realizacja innowacyjnego projektu w ramach RSI będzie weryfikowana na podstawie dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji (RSI) Województwa Lubelskiego do 2020 r. (Lublin 2020)” oraz indykatywnej listy kodów PKD wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego.

CO OFERUJEMY?

Poza najważniejszym – kapitałem – oferujemy bogaty wachlarz unikalnych korzyści. Począwszy od wsparcia mentorskiego, poprzez company building, kończąc na doradztwie wykorzystania środków europejskich na dalszy rozwój innowacyjnego przedsięwzięcia.

Mentoring

Business Development

Doradztwo strategiczne i operacyjne

Networking

Fundusze UE na rozwój

Netrix Ventures spółka z o.o.
ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin
NIP: 7123348359, KRS: 0000697152
Oddział:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Wsparcie pozadotacyjne jest możliwe dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.